تاثیر لاینر و فلوت در ویژگی های کارتن

لاینر و فلوت از مهمترین بخش­های مقوای فلوتینگ می­باشند و روی تمام ویژگی­های کارتن تاثیر می­گذارند. مطالعه حاضر با هدف برررسی تاثیر خصوصیات کاغذ لاینر و فلوت بر روی ویژگی­های مقاومتی ورق کارتن حاصله از آن­ها انجام گرفته است. در این مقاله ابتدا فرایند تولید مقوای کنگره­ای شرح داده شده است. انواع فلوت­های استاندارد شامل نوع A، B، C و E  همچنین فلوت­های غیر استاندارد شامل نوع F، فلوت خیلی ریز و خیلی درشت  همراه با کاربرد و تاثیر هر یک بر ویژگی­های کارتن در این مقاله معرفی شده­اند.

علاوه بر فلوت­ها انوع کاغذ لاینرهای مورد استفاده برای مقوای فلوتینگ از لحاظ ماده اولیه و کاربرد معرفی شده­اند که شامل: کرافت لاینر، تست لاینر و کاغذ شرنز می­باشند. نتایج نشان داده است که مقوای ساخته شده از نوع فلوت A بیشترین مقاومت در برابر ضربه و کمترین مقاومت خردشدگی را دارد، همچنین مقوای نوع فلوت خیلی ریز کمترین مقاومت در برابر ضربه و بیشترین مقاومت نسبت به خرد شدگی را دارد.

کرافت لاینر تهیه شده از الیاف خمیر سوزنی برگ خالص، مقاومت به پارگی، کشش و ترگی بالاتری نسبت به کاغذ تست لاینر و شرنز دارد. با استفاده ار نوع فلوت و کاغذ لاینر رویی و زیری، می­توان مقاومت و دیگر ویژگی­های مقوای کنگره­ای و کارتن­های حاصله از آن را  افزایش یا کاهش داد.

مقاومت­هایی که برای کارتن­های بسته بندی و مقوای کنگره­ای از اهمیت بالایی برخورداند شامل موارد زیر می­ باشند:

  • آزمون کنکورای لایه کنگره­ای(CMT)
  • آزمون خردشوندگی حلقه(RCT)
  • آزمون سفتی یا شقی
  • آزمون مقاومت کششی
  • آزمون مقاومت به پارگی
  • آزمون مقاومت به ترکیدن

 

کاغذهای لاینر رویه که دارای وزن پایه بیشتری می­باشند دارای ضخامت بیشتری نیز هستند . ضخامت لاینرها به تراکم الیاف نیز بستگی دارد یعنی در گراماژ یکسان کاغذی که متراکم­تر باشد ضخامت آن نیز کمتر می­باشد. این شرایط برای فلوتینگ هم مثل لاینر می­باشد.   دانسیته کاغذ با ضخامت رابطه عکس دارد یعنی هرچه ضخامت بیشتر باشد در نتیجه دانسیته  نیز کمتر خواهد شد. بطور کلی هرچه میزان دانسیته یک کاغذ بیشتر باشد نشان دهنده این است که فرایند ساخت کاغذ بهتر بوده که در نتیجه باعث شده الیاف بصورت تنگاتنگ در کنار یکدیگر قرار گیرند.

البته کیفیت کاغذ به عوامل دیگری همچون ماده اولیه و روش تهیه خمیر کاغذ نیز بستگی دارد. مقاومت در برابر شکست حلقوی با مقاومت لبه­های مقوای کنگره­ای در برابر فشار مرتبط است. بنابراین اندازه­گیری RCT به عنوان یک ویژگی با اهمیت در خصوصیات کاربردی مقوای کنگره­ای قلمداد می­شود که در کنترل فرایند ساخت و اندازه­گیری و کنترل کیفیت محصولات نهایی موثر است.  کاغذی که از کرافت و به صورت صد درصد از خمیر سوزنی برگان تهیه می­شود(کرافت لاینر) درای مقاومتتی بالاتر نسبت به کاغذی است که دارای درصدی از خمیر کاغذ بازیافتی(تست لاینر) است.

کاغذ تهیه شده از خمیر کرافت سوزنی برگان نسبت به الیاف بازیافتی دارای مقاومت به پارگی، ترکیدن و کششی بیشتر هستند زیرا این مقاومت­ها با طول و پیوند بین الیاف رابطه مستقیم دارند که این پارامتر در الیاف خمیر خالص کرافت سوزنی برگ نسبت به الیاف بازیافتی بیشتر هستند.مقوای کنگره­ای که فلوت­های آن ارتفاع بیشتری دارند یا به عبارتی تعداد فلوت آن در متر طول کم باشد نسبت به بقیه فلوت­ها از مقاومت به ضربه بیشتری برخوردار است.

اما مقاومت به خردشدگی عکس این قضیه است یعنی اینکه  هر چه ارتفاع فلوت و عامل برداشت کمتر باشد مقاومت به خردشدگی بیشتر می­باشد. برای لاینر و فلوتینگ در مقوای کنگره­ای بر اساس استاندارد ایران مقاومت­هایی تعریف شده است بر اساس مطالعا ت صورت گرفته، نتایج نشان داده است که وزن پایه مقوا بر روی خصوصیات مقوا به طور صد در صد همیشه تاثیرگذار نبوده است. به طوری که کاغذهایی با وزن پایه بالاتر درای خواص مقاومتی ضعیفتری می­باشند.عوامل تاثیرگذار بر خصوصیات کارتن و مقوای کنگره­ای شامل: نوع ماده اولیه مورد استفاده، درصد الیاف موجود در کاغذ، تکنولوژی ماشین­ آلات ساخت کاغذ، نوع فلوت، ضریب برداشت و نوع کاغذ لاینر می­باشند.

مشاهده می­شود که با انتخاب صحیح نوع فلوت و لاینر کارتن حاصله می­توان مقاومت و ویژگی­های بهتری از آن انتظار داشت. برای مواردی که لازم به مقاومت به ضربه بالایی می­باشند می­توان از فلوت­های درشت­تر استفاده کرد. همچنین برای مقاومت به خردشدگی بیشتر نیز فلوت­های ریزتر بیشتر مورد توجه هستند.برای کارتن­های بسته بندی که نیازمند به مقاومت به پارگی و کشش بیشتری می­باشند لازم است از کاغذ و مقواهای کرافت لاینر استفاده کرد که درصد الیاف خمیر سوزنی برگ در آن­ها بیشتر است. با استفاده از فلوت و لاینر مشخص تمام ویژگی­های مقوا و کارتن تحت تاثیر قرار می­گیرند

admin

Author admin

More posts by admin