بسته بندی های سلولزی از نظر نوع متریال به ۲ گروه اصلی تقسیم می شوند. گروه نخست بسته بندی اولیه یا نخستین لفافی که محصول را محافظت می کند (فولدینگ کارتن ها) و گروه دوم که برای حمل و محافظت از بسته بندی های اولیه در نظر گرفته شده کروگیتدها نام گذاری شده است. فولدینگ کارتن ها و کروگیتدها خود متریال هایی هستند متناسب با مظروفی که باید بسته بندی شود که توسط طراح، ساختار بسته بندی انتخاب شده تا با توانایی ها و محدودیت های آن متریال خاص، ساختار ویژه بسته بندی طراحی شود.

دو متریال فولدینگ کارتن ها و کروگیتدها عامل ایجاد دو استاندارد به نام های ECMA و FEFCO شده است. در توضیحی مختصر به معرفی این دو استاندارد می پردازیم:

بسته بندی های سلولزی از نظر نوع متریال به ۲ گروه اصلی تقسیم می شوند. گروه نخست بسته بندی اولیه یا نخستین لفافی که محصول را محافظت می کند (فولدینگ کارتن ها) و گروه دوم که برای حمل و محافظت از بسته بندی های اولیه در نظر گرفته شده کروگیتدها نام گذاری شده است. فولدینگ کارتن ها و کروگیتدها خود متریال هایی هستند متناسب با مظروفی که باید بسته بندی شود که توسط طراح، ساختار بسته بندی انتخاب شده تا با توانایی ها و محدودیت های آن متریال خاص، ساختار ویژه بسته بندی طراحی شود.

دو متریال فولدینگ کارتن ها و کروگیتدها عامل ایجاد دو استاندارد به نام های ECMA و FEFCO شده است. در توضیحی مختصر به معرفی این دو استاندارد می پردازیم:

admin

Author admin

More posts by admin